CZ STAVEX s.r.o. Hradec Králové

zajišťuje již přes 20 let komplexní odbornou pomoc, poradenství a konzultační služby stavebně - technického charakteru pro obce, realitní kanceláře a stavebníky týkající se staveb, pozemků, stavebních záměrů v oblasti pozemních staveb.
Odborné poradenství se zaměřuje na územní a stavební řízení, legalizaci neoprávněných a nepovolených černých staveb, posouzení vad stavebního díla a víceprací dle smlouvy o dílo, projektové dokumentace, stavebního rozpočtu.
Dlouhodobě spolupracujeme se specialisty a experty z různých stavebních oborů, přičemž klientovi zprostředkujeme odborné posouzení a řešení sporů týkající se vad stavebního díla, víceprací, dokončení a předání stavebního díla, posouzení vzájemných odstupů staveb a odstupů staveb od hranice sousedních pozemků, a to prostřednictví odborných či znaleckých posudků.

Odborné stavebně – technické poradenství se zaměřuje na odborné posouzení a analýzu dalšího postupu.

odborné stavebně technické poradenství

Pomůžeme řešit

Nepovolené „černé stavby“

Legalizace staveb

Legalizace černých staveb nepovolených stavebních úřadem? Víme, jak na to.

Žádost o dodatečné povolení stavby

Žádost o dodatečné povolení černé stavby (nástavba, přístavba, stavební úpravy)

Žádost o odstranění stavby

Připravíme žádost nebo návrh na odstranění černé stavby

Přestupkové řízení

Čeká vás sankce a pokuta za černou stavbu? Možná ještě není vše ztraceno!

Neoprávněné stavby na cizím pozemku

Legalizace staveb

Legalizace neoprávněných staveb na cizím pozemku? Přesah střechy, emise, stínění a jiné problémy.

Odborné konzultace

Zabezpečení přípravy, realizace a změn staveb před dokončením.

Vymezení hranic pozemků

Odstupy staveb

Vzájemné odstupy staveb

Minimální odstupové vzdálenosti staveb, hranice sousedního pozemku.

Požadavky na umísťování staveb

Aktuální normy a územní řízení

Oplocení pozemku


Proluka

Stavební dílo

Odborné posouzení

Posouzení stavebního díla dle smlouvy o dílo, projektové dokumentace nebo stavebního rozpočtu. Odborné posouzení stavebně-technické situace a analýza dalšího postupu v územním a stavebním řízení.

Spory

Trápí vás spory o cenu, vícepráce nebo méněpráce? Nabízíme i mimosoudní řešení stavebních sporů.

Vady

Vyskytly se vady stavebního díla a projektu, nesoulad projektové dokumentace? Máme cenné zkušenosti.
Domluvit si schůzku

Obsahem činnosti CZ Stavex není :

  • vlastní realizace technických činností,
  • projektování staveb, ani jejich provádění,
  • technickoorganizační činnost v oblasti požární ochrany,
  • poradenská činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • či poskytování právního poradenství.
Právní porady, analýzy a právní zastupování stran sporu před soudem, stavebním či jiným státním úřadem, zejména dotčenými státními orgány vydávající závazná stanoviska, doporučujeme využít přímo právních služeb Advokátní kanceláře Ing. Mgr. Bc. Petra Molnára.

Kontakt

CZ Contact Form
Telefon:
+420 776 807 687
Email:
info@czstavex.eu
cz.stavex@tiscali.cz
Bankovní spojení: 
78 – 9263470267/0100 (CZK)
ID datové schránky:
pxtw6xh
CZ STAVEX s.r.o
IČO: 25942671
DIČ: CZ25942671
Plátce DPH
se sídlem Vrchlického 678/19, Hradec Králové, 500 02, Česká republika
společnost zapsaná u rejstříkového soudu - Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 16475
Sídlo:
Vrchlického 678/19
Hradec Králové, 500 02
Česká republika
Pobočka:
Mírová 1435
Rychnov nad Kněžnou, 516 01
Česká republika
© 2020-2024 Petr Molnár
envelopephonemap-marker